Algemene inleiding

De onderdelen van de Migratiewijzer:

Wanneer is geen vergunning (als kennismigrant of arbeidsmigrant) nodig?
In een aantal situaties is geen vergunning nodig. Dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing. Er hoeft namelijk geen vergunning aangevraagd te worden. In veel gevallen komt beantwoording van deze vraag neer op het vaststellen van de identiteit van de werknemer. Heeft de werknemer niet de identiteit van een van de lidstaten van de EU/EER of Zwitserland, dan mag hij niet zonder vergunning werken in Nederland, tenzij een van de uitzonderingen aan de orde is.

Wanneer is er sprake van een kennismigrant?
Wanneer antwoord gegeven wordt op deze vraag, hetgeen betekent dat aangegeven wordt hoeveel een werknemer verdient, kan gebruik worden gemaakt van de kennismigrantenregeling. Dit is momenteel de meest eenvoudige manier om een werknemer snel legaal in Nederland te laten werken.

Wanneer is sprake van een arbeidsmigrant?
Wanneer aan deze vraag wordt toegekomen, is in de meeste gevallen al duidelijk dat de werknemer niet voldoende verdient om als kennismigrant te kwalificeren. Dat betekent dat een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moet worden aangevraagd. Deze procedure is veel omslachtiger, kost veel tijd en heeft een onzekere uitkomst. Slechts in een beperkt aantal gevallen, de gevallen waarbij niet de eis wordt gesteld dat eerst in Nederland en de EU een werknemer moet worden geworven gedurende een bepaalde periode en geen vacaturemelding bij het UWV nodig is, kan nog relatief eenvoudig een tewerkstellingsvergunning verkregen worden. Daarnaast moet dan apart een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Deze drie vragen zijn de basis van de migratiewijzer. Door het scrollen door de schermen kan snel de van toepassing zijnde situatie geselecteerd worden.